HTML / xHTML entities - ISO-8859-1

HTML

Het is af en toe zoeken naar de juiste karakters en bijbehorende entities, dus hierbij heb ik ze allemaal even op een rijtje gezet.

Gereserveerde karakters

Een aantal karakters zijn gereserveerd voor het gebruik in de HTML en xHTML. Zo zal iedere programmeer het logisch vinden dat de ‘groter dan’ en ‘kleiner dan’ niet als karakter, in de tekst, in de broncode kunnen staan. Hierdoor zal de browser de code onjuist uitlezen. HTML en xHTML ondersteunen de volgende vijf speciale karakters:

Character Entity Number Entity Name Description
" " quotation mark
' ' (does not work in IE) apostrophe
& & & ampersand
< &#60; &lt; less-than
> &#62; &gt; greater-than

ISO 8859-1 Symbols

Character Entity Number Entity Name Description
&#160; &nbsp; non-breaking space
¡ &#161; &iexcl; inverted exclamation mark
¢ &#162; &cent; cent
£ &#163; &pound; pound
¤ &#164; &curren; currency
¥ &#165; &yen; yen
¦ &#166; &brvbar; broken vertical bar
§ &#167; &sect; section
¨ &#168; &uml; spacing diaeresis
© &#169; &copy; copyright
ª &#170; &ordf; feminine ordinal indicator
« &#171; &laquo; angle quotation mark (left)
¬ &#172; &not; negation
­ &#173; &shy; soft hyphen
® &#174; &reg; registered trademark
¯ &#175; &macr; spacing macron
° &#176; &deg; degree
± &#177; &plusmn; plus-or-minus
² &#178; &sup2; superscript 2
³ &#179; &sup3; superscript 3
´ &#180; &acute; spacing acute
µ &#181; &micro; micro
&#182; &para; paragraph
· &#183; &middot; middle dot
¸ &#184; &cedil; spacing cedilla
¹ &#185; &sup1; superscript 1
º &#186; &ordm; masculine ordinal indicator
» &#187; &raquo; angle quotation mark (right)
¼ &#188; &frac14; fraction 1/4
½ &#189; &frac12; fraction 1/2
¾ &#190; &frac34; fraction 3/4
¿ &#191; &iquest; inverted question mark
× &#215; &times; multiplication
÷ &#247; &divide; division

ISO 8859-1 karakters

Character Entity Number Entity Name Description
À &#192; &Agrave; capital a, grave accent
Á &#193; &Aacute; capital a, acute accent
 &#194; &Acirc; capital a, circumflex accent
à &#195; &Atilde; capital a, tilde
Ä &#196; &Auml; capital a, umlaut mark
Å &#197; &Aring; capital a, ring
Æ &#198; &AElig; capital ae
Ç &#199; &Ccedil; capital c, cedilla
È &#200; &Egrave; capital e, grave accent
É &#201; &Eacute; capital e, acute accent
Ê &#202; &Ecirc; capital e, circumflex accent
Ë &#203; &Euml; capital e, umlaut mark
Ì &#204; &Igrave; capital i, grave accent
Í &#205; &Iacute; capital i, acute accent
Î &#206; &Icirc; capital i, circumflex accent
Ï &#207; &Iuml; capital i, umlaut mark
Ð &#208; &ETH; capital eth, Icelandic
Ñ &#209; &Ntilde; capital n, tilde
Ò &#210; &Ograve; capital o, grave accent
Ó &#211; &Oacute; capital o, acute accent
Ô &#212; &Ocirc; capital o, circumflex accent
Õ &#213; &Otilde; capital o, tilde
Ö &#214; &Ouml; capital o, umlaut mark
Ø &#216; &Oslash; capital o, slash
Ù &#217; &Ugrave; capital u, grave accent
Ú &#218; &Uacute; capital u, acute accent
Û &#219; &Ucirc; capital u, circumflex accent
Ü &#220; &Uuml; capital u, umlaut mark
Ý &#221; &Yacute; capital y, acute accent
Þ &#222; &THORN; capital THORN, Icelandic
ß &#223; &szlig; small sharp s, German
à &#224; &agrave; small a, grave accent
á &#225; &aacute; small a, acute accent
â &#226; &acirc; small a, circumflex accent
ã &#227; &atilde; small a, tilde
ä &#228; &auml; small a, umlaut mark
å &#229; &aring; small a, ring
æ &#230; &aelig; small ae
ç &#231; &ccedil; small c, cedilla
è &#232; &egrave; small e, grave accent
é &#233; &eacute; small e, acute accent
ê &#234; &ecirc; small e, circumflex accent
ë &#235; &euml; small e, umlaut mark
ì &#236; &igrave; small i, grave accent
í &#237; &iacute; small i, acute accent
î &#238; &icirc; small i, circumflex accent
ï &#239; &iuml; small i, umlaut mark
ð &#240; &eth; small eth, Icelandic
ñ &#241; &ntilde; small n, tilde
ò &#242; &ograve; small o, grave accent
ó &#243; &oacute; small o, acute accent
ô &#244; &ocirc; small o, circumflex accent
õ &#245; &otilde; small o, tilde
ö &#246; &ouml; small o, umlaut mark
ø &#248; &oslash; small o, slash
ù &#249; &ugrave; small u, grave accent
ú &#250; &uacute; small u, acute accent
û &#251; &ucirc; small u, circumflex accent
ü &#252; &uuml; small u, umlaut mark
ý &#253; &yacute; small y, acute accent
þ &#254; &thorn; small thorn, Icelandic
ÿ &#255; &yuml; small y, umlaut mark

Wiskundige symbolen ondersteund in HTML

Character Entity Number Entity Name Description
? &#8704; &forall; for all
? &#8706; &part; part
? &#8707; &exist; exists
Ø &#8709; &empty; empty
? &#8711; &nabla; nabla
? &#8712; &isin; isin
? &#8713; &notin; notin
? &#8715; &ni; ni
? &#8719; &prod; prod
? &#8721; &sum; sum
- &#8722; &minus; minus
* &#8727; &lowast; lowast
v &#8730; &radic; square root
? &#8733; &prop; proportional to
8 &#8734; &infin; infinity
? &#8736; &ang; angle
? &#8743; &and; and
? &#8744; &or; or
n &#8745; &cap; cap
? &#8746; &cup; cup
? &#8747; &int; integral
? &#8756; &there4; therefore
~ &#8764; &sim; similar to
? &#8773; &cong; congruent to
˜ &#8776; &asymp; almost equal
? &#8800; &ne; not equal
= &#8801; &equiv; equivalent
= &#8804; &le; less or equal
= &#8805; &ge; greater or equal
? &#8834; &sub; subset of
? &#8835; &sup; superset of
? &#8836; &nsub; not subset of
? &#8838; &sube; subset or equal
? &#8839; &supe; superset or equal
? &#8853; &oplus; circled plus
? &#8855; &otimes; circled times
? &#8869; &perp; perpendicular
· &#8901; &sdot; dot operator

Griekse letters ondersteund in HTML

Character Entity Number Entity Name Description
? &#913; &Alpha; Alpha
? &#914; &Beta; Beta
G &#915; &Gamma; Gamma
? &#916; &Delta; Delta
? &#917; &Epsilon; Epsilon
? &#918; &Zeta; Zeta
? &#919; &Eta; Eta
T &#920; &Theta; Theta
? &#921; &Iota; Iota
? &#922; &Kappa; Kappa
? &#923; &Lambda; Lambda
? &#924; &Mu; Mu
? &#925; &Nu; Nu
? &#926; &Xi; Xi
? &#927; &Omicron; Omicron
? &#928; &Pi; Pi
? &#929; &Rho; Rho
undefined Sigmaf
S &#931; &Sigma; Sigma
? &#932; &Tau; Tau
? &#933; &Upsilon; Upsilon
F &#934; &Phi; Phi
? &#935; &Chi; Chi
? &#936; &Psi; Psi
O &#937; &Omega; Omega
a &#945; &alpha; alpha
ß &#946; &beta; beta
? &#947; &gamma; gamma
d &#948; &delta; delta
e &#949; &epsilon; epsilon
? &#950; &zeta; zeta
? &#951; &eta; eta
? &#952; &theta; theta
? &#953; &iota; iota
? &#954; &kappa; kappa
? &#955; &lambda; lambda
µ &#956; &mu; mu
? &#957; &nu; nu
? &#958; &xi; xi
? &#959; &omicron; omicron
p &#960; &pi; pi
? &#961; &rho; rho
? &#962; &sigmaf; sigmaf
s &#963; &sigma; sigma
t &#964; &tau; tau
? &#965; &upsilon; upsilon
f &#966; &phi; phi
? &#967; &chi; chi
? &#968; &psi; psi
? &#969; &omega; omega
? &#977; &thetasym; theta symbol
? &#978; &upsih; upsilon symbol
? &#982; &piv; pi symbol

Overige tekens in HTML

Character Entity Number Entity Name Description
Π&#338; &OElig; capital ligature OE
œ &#339; &oelig; small ligature oe
Š &#352; &Scaron; capital S with caron
š &#353; &scaron; small S with caron
Ÿ &#376; &Yuml; capital Y with diaeres
ƒ &#402; &fnof; f with hook
ˆ &#710; &circ; modifier letter circumflex accent
˜ &#732; &tilde; small tilde
&#8194; &ensp; en space
&#8195; &emsp; em space
&#8201; &thinsp; thin space
? &#8204; &zwnj; zero width non-joiner
? &#8205; &zwj; zero width joiner
? &#8206; &lrm; left-to-right mark
? &#8207; &rlm; right-to-left mark
&#8211; &ndash; en dash
&#8212; &mdash; em dash
&#8216; &lsquo; left single quotation mark
&#8217; &rsquo; right single quotation mark
&#8218; &sbquo; single low-9 quotation mark
&#8220; &ldquo; left double quotation mark
&#8221; &rdquo; right double quotation mark
&#8222; &bdquo; double low-9 quotation mark
&#8224; &dagger; dagger
&#8225; &Dagger; double dagger
&#8226; &bull; bullet
&#8230; &hellip; horizontal ellipsis
&#8240; &permil; per mille
&#8242; &prime; minutes
? &#8243; &Prime; seconds
&#8249; &lsaquo; single left angle quotation
&#8250; &rsaquo; single right angle quotation
? &#8254; &oline; overline
&#8364; &euro; euro
&#8482; &trade; trademark
? &#8592; &larr; left arrow
? &#8593; &uarr; up arrow
? &#8594; &rarr; right arrow
? &#8595; &darr; down arrow
? &#8596; &harr; left right arrow
? &#8629; &crarr; carriage return arrow
? &#8968; &lceil; left ceiling
? &#8969; &rceil; right ceiling
? &#8970; &lfloor; left floor
? &#8971; &rfloor; right floor
? &#9674; &loz; lozenge
? &#9824; &spades; spade
? &#9827; &clubs; club
? &#9829; &hearts; heart
? &#9830; &diams; diamond
Trefwoord:         

Gerelateerde berichten:
  • Valid HTML en Valid xHTML
  • Valid HTML en XHTML - SEO Tips deel 3a
  • Volgende mijlpaal Bobbink SEO mbt Valid (x)HTML
  • Wat is basing en wat verstaat men onder slicing
  • Goedkope Kinderfietsen, Bedrijfsauto’s en Valid xhtml


  • Laat een reactie achter

    Berichten RSS